torsdag 4 juni 2015

kärlek består av sadism och masochism vs 50 shades of grey

Sadism
- Jag förnekar den andres frihet som ett "för-sig" och gör henne till ett "i sig" för mig. Jag bestämmer hennes essens till föremålet för min kärlek.
- Hon får essensen "den jag älskar"
- Hon blir definierad av mig, hon är ej längre fri och kan älska mig som ett autonomt objekt
Jag har gjort henne till ett "i sig" genom att definiera henne, endast som ett "för sig" kan hon välja mig autonomt.

Masochism
- Jag bejakar den andres kärlek som ett "för sig" som valt just mig och gör mig därmed till ett "i sig" för den andre
Då upphör jag att vara ett autonomt subjekt, som valt den andre
- Därigenom har jag låtit mig bli berövad min frihet
- Hon kan bestämma min essens som föremålet för sin kärlek
- Hon definierar mig som "den hon älskar", kanske för att jag har egenskaperna "så och så"
- Kärlek mellan två autonoma subjekt är omöjlig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar