torsdag 4 juni 2015

Jean-Paul Sartres existentialism

- "för sig" kan förhålla sig på olika sätt till sin situation.
- hon kan fly sitt ansvar och välja att låtsas att hon är ett "i sig" dvs har en given essens.
- hon kan mena att hon måste handla som hon gör pga omständigheterna och lever då inautentiskt och är i  ond tro.
- Etiken i "Varat och intet" är en situationsetik, varje situation är unik och "för sig" har inga fasta regler att följa. Valet är alltid mitt eget, jag kan endast välja för mig själv.
- Etiken är egoistisk och subjektiv.
- Om jag gick in i en situation med i förväg givna regler för hur jag skulle handla gjorde jag mig till ett ting med reglerna som min essens.
- Dessa regler var skapade av någon för en annan situation. Att stödja sig på dessa regler och motivera sitt handlande med hjälp av dem vore att vara i ond tro, att handla inautentiskt. Jag skjuter då över ansvaret för handlingen på reglerna. Jag blir ej ett handlande subjekt utan ett objekt för reglerna.

Människan ansvarar alltså för sina handlingar. Sartre menar att människan är dömd till frihet.
Men Sartre går längre än så. Hon är ansvarig för både handlingar och känslor.
Det beror på att hon alltid förhåller sig till såväl sig själv som till världen.
Känslorna är ett uttryck för hur hon har valt att förhålla sig.

Är hon arg så är hon alltid arg över något. Går det ej att hitta en enskild situation som förklarar ilskan så gäller ilskan tolkningen av den totala livssituationen.
- Det är möjligt för män att tolka sin situation på ett annat sätt, därför är de ansvariga för sin ilska.
I "existentialismen" är en humanism, menar Sartre, att jag genom mina val även ansvarar för mänskligheten.
Ungernkrisen 1956 blev en utmaning för Sartre att förstå marxismen och ett försök att förena marxismen med existentialismen. Resultatet blev boken "Kritik av det dialektiska förnuftet".
Sartre presenterar en handlingsteori som försöker förklara att gemensam handling är möjlig, att olika "för-sig" kan mötas och samarbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar