tisdag 2 juni 2015

Avicii - Hey BrotherVarför förstår jag ett visst uttryck på det sätt jag förstår det, finns det andra sätt att tolka en text? Vilka aspekter i ett uttryck lägger jag märke till och fäster störst uppmärksamhet vid, finns det något jag inte lyssnat till? Genom att ställa frågor om hur den egna förståelsen uppkommer framträder de egna antagandena som ligger till grund för vad jag ser. 

Då jag tydliggör mina egna antaganden blir jag även varse den kultur, tradition, jag själv är införd i liksom det avstånd som finns mellan mig och de utsagor jag mött och tolkat på ett visst sätt. Det är inte någon enkel uppgift, vilket du som läsare av denna text kan tänka på när du funderar på hur du förstår denna text. Svårigheten att ställa frågor är även något Gadamer uppmärksammar, med Platon som det osvikliga idealet i frågandets konst. 

Gadamer talar, med syftning på Platon, om att man ska skapa sig en förmåga att fråga som om man inget vet. Man ska inta den ovetandes hållning, verkande utifrån en vilja att veta då denna kan bryta ”åsiktens makt”. I det frågande som den tolkande inleder med sig själv och texten genom vilken den egna förförståelsen och dess grunder kan tydliggöras är avståndet en viktig del. 

Avståndet mellan läsare och upphovsman skapar ett utrymme i vilket olikheterna kan få komma till tals som något produktivt. Vad som kan uppenbaras är grunderna till varför författaren till en text exempelvis går in djupt i vissa aspekter i ett resonemang som för läsaren kan tyckas oviktigt. Just nu, när du som läsare tar del av denna text, kan det avstånd i tanketradition som kan finnas mellan oss få det jag tar upp för dig att verka irrelevant; likväl som det kan upplevas givande och intressant att läsa. Upplevelsen och den tolkning du gör av texten kan bli förståelig om man lyckas tydliggöra vad som konstituerar det avstånd som finns mellan oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar