tisdag 2 juni 2015

Annan-het och horisont vs Avicii - The NightsHur lyckas man då bli varse sina fördomar? De har ju en undflyende karaktär och ligger som ett raster över verkligheten, till sin natur finns de där som det outtalade- de är viktiga men svåra att få grepp om. Gadamer menar att man ska inleda sina fördomar i frestelse, att liksom locka fram dem. Genom att möta någon annans text eller uttalanden kan den egna förförståelsen sättas på spel- man blir varse sig själv och sina fördomar genom mötet med det annorlunda. Då de egna födomarna frestas framträder det annorlunda i kontrast till en själv och i sin annan-het. Skillnaderna mellan mitt anspråk på sanning och den andres tydliggörs då de egna utgångspunkterna, de egna fördomarna läggs i öppen dager. För att komma till detta stadium där förförståelsen inte längre endast är att se som något vilket låser förståelsen krävs det att man ställer frågor till texten och till sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar