lördag 30 maj 2015

"Vi blir vad vi äter"

Det finns många olika skräpprogram på teve och ett av dem heter "Vi blir vad vi äter". Jag skulle vilja se att teve till hösten lanserar det nya programmet "Vi blir vad vi ser på" och som visar på hur vi människor påverkas av vad vi ser i vår omgivning, vad vi läser i vår telefon och vad vi ser på teve.

Vi blir det som vi förser vår hjärna med i form av intryck, vad vi matar den med. Vilka personer vi omger oss med. Om vi är på ett arbete där det är en positiv arbetsmiljö så kommer vi att bli glada och postiva.
Växer vi upp i betongen i ett av miljonprogrammet är det stor risk att växa upp med kriminalitet, eftersom droger och kriminalitet är det vår hjärna förses med varje dag.

Tänk på vad du stoppar in i hjärnan varje dag för du kommer att bli det du tar in!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar