tisdag 5 maj 2015

Ontologi

Ontologin har för Heidegger, till skillnad från Husserl, inte att göra med sökandet efter ett väsen eller en essens, oberoende av tid och rum. Ontologin har för Heidegger i stället att göra med varats mening, dess betydelse och syfte, som i sitt uttryck är avhängigt både rummet och tiden.

Denna mening hos föremålen för våra studier är alltså inte en egenskap hos studieobjekten "i sig", utan en betydelse som formas i vår erfarenhet och användning av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar