fredag 29 maj 2015

Ond tro”Ond tro” (bad faith). Tjuven är i ond tro då han vägrar identifiera sig som tjuv. Då han accepterar att vara det han inte är så är han i ”god tro”. Tjuven har ansvar för sin fakticitet.
Varat-för-sig och varat-i-sig. Distinktionen mellan dem kommer från Hegel. 

a      a) Potentiellt ej aktuellt (i-sig). Ett frö är i-sig medan ett träd är för-sig. Fröet är det det ännu inte är dvs ett träd. Människan är mer självutvecklande (än t ex ett frö).

b     b) Om något är ”i-sig” ”F” så är de ej medvetet om att det är just ”F”. Om något är ”för-sig” ”F” så är det medvetet om att det är ”F”. Att säga nej till det jag hittills varit (tjuv) är en negation till det jag vill vara. Viljan bör falla för den fenomenologiska reduktionen.

Både ond och god tro är ”besvärad” tro och leder till ångest. Husserl menar att medvetande kännetecknas av en ”uppdelning” (Trennung).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar