måndag 18 maj 2015

Gadamer

Husserl gör följande tre påståenden som Gadamer ifrågasätter:
1. Att frigörelsen från en fördom, eller från det oreflekterade livet i allmänhet, är en sorts handling.
2. Att en sådan frigörande reflektion kan förekomma när som helst.
3. Att den kan omfatta alla "fördomar". Hela "livsvärlden" och hela den naturliga inställningen kan sättas inom parentes.

1. "Horisonten" av historiskt överförda fördomar förändras inte av medvetandet självt. Horisontens förändring blir medveten om sig själv i medvetandet.
2. "Before false prejudices can be avoided they must be made conscious and that happens when they are provoked and irritated.
3. Gadamer förnekar att "historiskt" vara kan innebära fullständig "självkunskap".
"Medvetandet om historiens påverkan" är begränsad (the consciousness of being affected by history)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar