torsdag 28 maj 2015

Gadamar VDen självförståelse som äger rum i förhållande till erfarenheten av konsten, förklarar Gadamer, är bara möjlig när vår erfarenhet inte är diskontinuerlig med ”den andras enhet och integritet”.
Lika viktigt för Gadamers hermeneutik är begreppet sensus communis. I den mån hermeneutisk förståelse är oskiljbar från någon form av gemensamt liv- ett kännetecken som låter oss beskriva verkställandet av den hermeneutiska förståelsen som en process med vilken man letar sig fram i livet- kan detta livs intelligenta ordning enbart vila på någonting i stil med sensus communis. 

I själva verket kan man hävda att den form av förståelse som äger rum genom det som Gadamer kallar tradition (Überlieferung) är en återinskrivning av begreppet sensus communis inom ramen för en fakticitetens hermeneutik, dvs inom ramen för en tolkande rörelse som ständigt får tillgång till ämnet från insidan av en konkret (faktisk) situation i det historiska livet. För hermeneutiken är en sådan tillgång aldrig en fråga om korrekt bestämning, utan om det passande och lämpliga med hänsyn till det sätt på vilket ämnet ”kommer ut”. 

Dessa termer påminner oss snabbt om den praktisk-filosofiska dimension som Vicos idé om sensus communis innefattar och de kännetecknar på ett väsentligt sätt Gadames hermeneutik. Vid fler än ett tillfälle har Gadamer hävdat att hans filosofiska hemeneutik är en efterföljare till den praktiska filosofins klassiska tradition.

Den filosofiska hermeneutiken, förklarar han, tillhandahåller ”en orientering för vetenskaplig och kritisk ansträngning som delar det moderna metodidealet men samtidigt inte går miste om villkoret för solidaritet med och berättigande av vårt praktiska liv”. 

För att vara mer precis är inte den filosofiska hermeneutiken intresserad av det praktiska livet som ett ämne för undersökning i samhällsvetenskaplig forskning, utan den uppfattar sig själv i termer av en praktisk uppgift, som det verkliga arbetet med ethos, med ett själv-förhållande (Sich-Verhalten) och en hållning (Haltung) inom livet som har förmågan att tala om sig själv och ta ansvar för sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar