torsdag 30 april 2015

Fenomenologi

Merleau-Ponty
Vi är inte ensamma i världen. Det lilla barnet samarbetar med mamman, det är ej ensamt. När det lilla barnet ser sig själv i spegeln lånar det vår blick och kan se utifrån att jag är där, du kan se mig, jag lånar din bild för att se mig själv utifrån. Jag är två- både jag och kroppen i spegeln men de två kropparna är ej samma objekt vilket är märkligt. Ett  "själv" uppstår för att jag är två. När jag ser mig själv i spegeln så erfar jag två personer. Men jag ÄR subjektet, kroppen som jag kan ta på, jag erfar mig själv. Den andre = kroppen jag ser i spegeln. Kontingent = vad du tycker är irrelevant, det finns en objektiv kunskap. Subjektiv innebär att vara levande dvs en som erfar, vi har ett gemensamt erfarande.

Ett fält av mening (åsikter och smak). Det stora fältet för mening är någonting som vi delar. En penna syftar till att passa in i en hand och syftar till att skriva med på tavlan. Pekar mot någonting. Ett meningssammanhang som vi delar. 
Existens kommer före essens. Människan är ett objekt, i-sig, vi kan erfara världen. Om man flyttar ut sitt öga och betraktar sig själv så är ögat för-sig, ett subjekt som erfar (objektet). 

Heidegger: i-världen-varo
Människan är inte en kopp som t ex en penna som befinner sig i en kopp. Människan HAR en värld. Människan har ett meningsfullt sammanhang med andra OCH är en kropp i ett rum. Försök att utveckla subjekten. Det som gör det svårt är att vi vill ha våra objekt framför oss så att vi kan studera dem. Svårt att ha världen som objekt, vad innebär det att "vara i världen" och hur ställa upp det som ett objekt? Jag kan ej äga världen utan den är någonting som jag befinner mig i, som fiskar i vattnet, som försöker förstå vad vatten är. En existensfilosof vill få världen att öppna sig på nya sätt. Stor förkärlek till verb som ska substantiveras. Det här seendet --> ett sinne. Tänkandet som handling kommer först. Heidegger säger "om vi tar en blixt, det är ett ting", vi ser ett "blixtrande", fångar den bilden och från ett verb (blixtrar) har vi fått ett substantiv, nämligen "blixtrande". Vi samlar på oss erfarenheter, vi vill leva i ett kosmos, ett ordnat sammanhang som vi delar med andra.
Världen ordnas, konstrueras, kosmosieras.  Ett barn kan se en stol som en igelkott eller häst men oftast sitter jag på den som man ska göra och tar ifrån den dess hästvara och igelkottsvara och liknande tankar och det BLIR en stol. Vad är liv och erfarenhet? Erfarandet av en kropp som står stilla är faktiskt erfarenhet av en rörelse. Erfarandet rör sig och sparas hela tiden, t ex en melodi. Detta sätt att tänka gör mig mer statisk; en stol är en stol och inget annat! Mindfulness innebär att acceptera att vara levande inifrån och diagnoser berättar utifrån naturvetenskap vem vi är. Är det så att vi blivit så duktiga på att se oss själva som objekt så att vi behöver bort från det och kunna se det levande inifrån, att stå för sin subjektposition?

Existensfilosofer som Heidegger och Sartre menar att det är bara vad du tycker, det är bara din personliga åsikt. Bättre förstå det subjekt-erfarande perspektivet (ny existentialism), levandet, det rena erfarandet och det är ej längre ett område för tycke och smak. Vilka erfarenheter finns i mitt erfarande som kan väcka tanke på något oändligt som tankar på Gud? Existensfilosofin ska sättas i arbete för att få oss att förstå oss själva och andra på ett annat sätt, och forma sina verksamheter på ett lite annat sätt.

Husserls tidsmedvetande
Kunskapens medel är dess intentionala form, allt ska hitta sin bas i analysen av tidsmedvetandet. Husserl fokuserade på det inre tidsmedvetandet och står i en tradition från Augustinus där den objektiva tiden ska härledas ur det subjektiva tidsmedvetandet. Husserls analys av tiden börjar i en kritik av och vidareutveckling av Bretanos analys som är en analys av melodin. Melodin bygger på att tiden hänger kvar hos oss. Meningen med melodin är att de föregående tonerna ligger kvar i den som är närvarande och vi förväntar oss nya toner hämtade ur de passerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar