torsdag 8 januari 2015

2001 A Space Odyssey

Vad säger ni om filmen 2001, alltså uttalet. Säger ni Tvåtusenett eller Tjugohundraett?
Säger ni Tjugohundrafemton som det är i år eller Tvåtusenfemton?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar