- Utformningen på verksamheten och personalens och huvudmannens förhållningssätt till barnen har medfört att de inte har fått de insatser de har rätt till, säger inspektören Lars Ericsson till TT.
Verksamheten, som fick tillståndet indraget på fredagen, får tillsammans med socialtjänsten en vecka på sig att lösa situationen för de inskrivna. Verksamheten hade tillstånd att ta emot totalt 19 barn.