torsdag 10 april 2014

Fas 3-bidrag kan vara olagligt

Bidrag till Fas 3-företag kan vara olagliga. Anordnare av Fas 3 får 4 500 kronor i månaden per deltagare i stöd från Arbetsförmedlingen. Nu kan företagen bli återbetalningsskyldiga.
– I nuläget kan vi inte utesluta att vi kan komma att kräva tillbaka anordnarbidrag, säger Arbetsförmedlingens chefsjurist.
Anordnare som tar emot personer i sysselsättningsfasen, tidigare Fas 3, får ett bidrag 4 500 kronor i månaden per deltagare från Arbetsförmedlingen. Ett bidrag som är tänkt ska täcka anordnarens kostnader.
Nu kan Dagens Arbete avslöja att anordnarbidraget kan bryta mot EU:s statsstötsregler. Under förra året betalade Arbetsförmedlingen ut över 1,4 miljarder kronor i stöd till olika Fas 3-anordnare.
På Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att utreda vilka arbetsgivarstöd som kan vara olagliga statsstöd.
– De stöd som kan vara aktuella är de som inte har någon direkt koppling till någon funktionsnedsättning, säger Joanna Berlin, chefsjurist på Arbetsförmedlingen.
Hur ser det ut med anordnarbidragen i Fas 3?
– Vi tittar på anordnarstöd. Det är inte direkt riktat till dem som har funktionsnedsättning. För att något ska vara ett otillåtet statsstöd så ska det ge en fördel.
Myndigheten har inte rutiner för att säkerställa att inga otillåtna statsstöd betalas ut. Syftet med EU:s regelverk är att se till att inte konkurrensförhållanden snedvrids genom att medlemsstater ekonomiskt gynnar ett visst företag.
Jobbfabriken är en stor anordnare. De tar emot många personer i Fas 3 och gör vinster på flera miljoner. Vad gäller för dem? 
– Jag inte kommentera enskilda ärenden utifrån sekretessen. Men naturligtvis är det den typen av stöd vi måste titta närmare på.
Men Arbetsförmedlingens sekretess gäller inte Jobbfabrikens egna årsredovisningar. Där framgår att Jobbfabriken haft 1 907 deltagare från fas 3 under de tre åren 2010, 2011 och 2012. Det innebär statsstöd på över 100 miljoner kronor totalt. Till det kommer att bolagets ägare plockat ut över sju miljoner kronor i vinst, till största del pengar som Jobbfabriken ursprungligen fått i bidrag från Arbetsförmedlingen.
Har ni någon samordning med andra myndigheter när det gäller statsstöd? Vad har ni för rutiner?
– I dagsläget har vi ingen sådan samordning med andra myndigheter. Vi måste titta på det för att får reda på om företag har andra stöd. Men det finns inget system för det.  Det finns också en sekretessproblematik som gäller mellan myndigheter.
När började ni det här arbetet?
– Det här ligger i vårt vanliga linjearbete att vi hela tiden tittar på om vi tolkar något fel. Någon gång innan jul började jag jobba med det här, säger Joanna Berlin.          
Kan det vara så att Arbetsförmedlingen betalar ut olagligt statsstöd?
– Det är det vi måste utreda och titta närmare på nu. Vi har skyldighet att agera.
Hur agerar ni?
– Det finns en lag om otillåtet statsstöd. Bidrag som har gått ut felaktigt ska krävas tillbaka.
Gäller sådana återkrav retroaktivt?
– Ja, det är det som är poängen. Har man fått något som är otillåtet statsstöd så kan man bli skyldig att betala tillbaka det.
Kan det bli så att Arbetsförmedlingen kan komma att kräva tillbaks bidrag från anordnare i Fas 3?
– I nuläget kan vi inte utesluta att vi kan komma att kräva tillbaka anordnarbidrag, säger Joanna Berlin. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar