fredag 14 mars 2014

TIO I TOPP LISTA FÖR CHEFEN

1. FEEDBACK
Uppmärksamhet, bekräftelse, kännedom om resultat

2. FÖRHÅLLNINGSSÄTTET
Jämställd kommunikation. Bygga upp förtroende

3. VIKTEN AV AKTIVT DELTAGANDE
Individ-grupp-organisation

4. FÖRÄNDRINGSPROCESSEN
Förändringsviljan = Brister * Visionen * Vägen > Vana/motstånd

5. UPPGIFTS-/RESULTATORIENTERAT LEDARSKAP
RELATIONS-/KLIMATORIENTERAT LEDARSKAP
I förhållande till medarbetarnas mognadsnivå och till situationen. Prestation = Kunna * Vilja * Möjlighet

6. KONSEKVENSER AV FÖRÄNDRINGSSTRATEGIN
Installation - Representativ - Process

7. INRE MOTIVATION- YTTRE MOTIVATION
Konsekvenser av ekonomiska / materiella belöningar/bonusar

8. LEDARENS BETEENDEREPERTOAR
Egna behov - Andras behov
Informera, Styra, Stödja, Utreda, Avvakta

9. MÄNNISKANS DRIVKRAFTER/VÄRDERINGAR
Utmaningar - Trygghet/säkerhet
Flöde - Struktur

10. ARBETETS KARAKTÄRISTIKA
Arbetets motivationspotential = Arbetets MENINGSFULLHET (ge variation, se helheten, ha betydelse) * SJÄLVSTÄNDIGHET * FEEDBACK


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar