onsdag 26 mars 2014

The big fiveTHE BIG FIVE


Teorin innebär att vi har olika egenskaper och vid personliga test har man högt eller lågt på de olika egenskaperna.

1.      Dominans, förmåga att leda och övertyga, påverka, samarbete och kontaktförmåga.
Om man har högt här så innebär det att man är duktig på att övertyga andra att tycka ungefär som man själv vill i olika frågor och man kan påverka dem till att få igenom beslut. Man är bra på att påverka andra att samarbeta med en själv.

2.      Stabilitet, stresstolerans, hur man tål påfrestningar. 
      Högt här visar att man är stresstålig och kan fatta rationella beslut trots att personen är utsatt för stress. Kan innebära att man arbetar i en kassa på matvaruaffär och det är mycket kunder som står i kö. Om man är stresstålig så låter man sig inte bli stressad i en sådan situation.

3.      Responsibility: 
     Ansvar för det man påbörjat, andra kan lita på en. Skiljer sig mellan killar och tjejer i skolan, tjejer har visat sig vara mera ansvarsfulla i grundskolan med läxor. En peson som har högt på responsibility slutför projekt denne påbörjat och påbörjar inte nya innan det gamla är klart. T ex om man beslutat sig för att gå ned i vikt så är man noga med kost och träning tills målet är uppfyllt.

Original thinking: 

Giraffseende, har idéer, förslag, kreativa. Personer som har högt på original thinking är duktiga på att komma med förslag på förbättringar så dem är bra att ha med i början av projekt men kanske inte i genomförandet för de kan hinna kreera 


LEDARSKAPSBETEENDE

Rollen som ledare är komplex och innehåller en mängd olika uppgifter. De ska driva organisationen framåt, bidra till dess framgång, motivera de anställda och få dem prestera. Det finns tre delar inom ledarskap som kan förstärka gemenskap; Inramning, Socialt kapital och Mobilisering.
1.    INRAMNING
Detta syftar till hur ledare stödjer sina medarbetare för att nå organisationens mål. Inramning hjälper grupper att ta reda på vad som behöver göras, varför det är så viktigt att göra det och hur vi ska göra det tillsammans.

2.    SOCIALT KAPITAL
Ledare behöver mer socialt kompetenta i interaktionen med sina medarbetare då de kommer att ställa högre krav på social kompetens hos sina chefer. Acceptera nya idéer och perspektiv som kan förbättra systemet och använda organisationens vision i verkligheten

3.    MOBILISERING
Hur organisationen använder, planerar och utvecklar sina strategier och mobiliserar mänskliga resurser för att nå organisationens mål. De vanligaste faserna är Planering, Genomförande, Uppföljning och några viktiga dimensioner typ hur ledarna tänker kring strategi och hur den ska genomföras.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar