tisdag 4 mars 2014

Maria Wetterstrand: "Skärpa kraven på arbetssökande är inte lösningen."

En arbetsförmedlare förmedlar knappt ett jobb per månad, enligt en granskning gjord av Svenskt Näringsliv 2010. I Riksrevisionens undersökning Ungdomars väg till arbete visas att tre av fyra arbetsförmedlare som jobbar med ungdomar tycker att de själva lägger för lite tid på arbetsgivarkontakter. Där konstateras också att väldigt lite görs de första 90 dagarna, före jobbgarantin. Övriga arbetsuppgifter tar helt enkelt för mycket tid.

Arbetsförmedlingen lägger mycket arbete på att kontrollera de arbetssökande, pådrivna av ständigt nya krav från regeringen. I september förra året kom till exempel kravet på att varje arbetssökande en gång i månaden ska lämna en skriftlig rapport över sina jobbsökaraktiviteter. Den som tror att det avlastar arbetsförmedlarna, så att de kan ägna mer tid åt hjälp med arbetsgivarkontakter, räcker upp en hand.

De arbetssökande vill få jobb. Det är inte där problemet ligger. Visst, det är brist på jobb, men det finns också avgörande brister i Arbetsförmedlingens arbete med att matcha arbetsgivare och arbetssökande. Att skärpa kraven på arbetssökande är inte lösningen.

I torsdags utsågs en ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Han heter Mikael Sjöberg och får en tuff uppgift. Frågan är om det alls är en arbetsförmedling han blir chef över. ”Kontrollmyndigheten för arbetslösa” vore kanske ett mer passande namn. Eller som en av de 60 000 inbjudna till den där rekryteringsträffen uttryckte det: ”De ställer krav på oss, men vilka krav ställer de på sig själva?”

/ Maria Wetterstrand

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar