onsdag 26 mars 2014

Makt och inflytandeKap 4 Makt och inflytande, French och Raven

1.    Kunskapsmakt
Kunskaper och kapacitet hos en ledare där hen använder sina kunskaper för att påverka sina anställda. Detta bygger på medarbetarnas uppfattning om ledarens kunskaper, erfarenheter och kapacitet som kan tillfredsställa anställdas egna mål, behov och önskemål.

2.   Referensmakt
Medarbetarna ser sin ledare som en bra modell. Detta bygger på en bra relation mellan ledare och medarbetarna då deras ledare är en god lyssnare, godkänner andras behov och visar engagemang i organisationen.

3.   Legitimerad makt
En ledare som har legitim makt framkallar lojalitet genom att man känner att ledaren har rätt att besluta och fördela sitt arbete pga makt och position. Medarbetarna anser det är berättigat att ledaren fattar beslut grundad på sin makt och position.

4.   Belöningsmakt
En ledare som har legitim makt framkallar efterföljsamhet pga att ledaren tror genom att vara lydig mot sin chef kommer medarbetarna få t ex befordran eller uppskattning. Bygger på att medarbetarna ser ledaren som källa till belöningar.

5.   Tvingande makt
Detta är den uppfattade möjligheten att tvinga eller straffa de som inte inordnar sig med ledarens idéer och krav. Detta bygger på lydnad mot sin ledare, de medarbetare som inte vill följa ledarens idéer och krav kan bli avskedade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar