tisdag 18 mars 2014

Hur delegering utförs effektivtBestäm vad som ska delegeras
Börja med att identifiera dina aktuella aktiviteter inklusive återkommande uppgifter och beslut. Beräkna den tid som används för aktiviteterna och fundera på vad som kan delegeras, effektiviseras eller elimineras.

Bestäm till vem uppgifterna delegeras
Dela utvecklingsmöjligheterna rättvist för att se till att ge så många som möjligt en chans genom att matcha uppgifter med människors behov, kunskaper och mål.

Gör uppgiften tydlig och specifik
Det är viktigt att se till att de som ska utföra uppgiften vet vad som förväntas. Att lägga tid på genomgången kommer att löna sig. Utgå inte från att personen vet samma saker som du eller tänker och uttrycker sig på samma sätt så uppmuntra frågor för att säkerställa att ni förstår varandra.

Tilldela ett mål inte en procedur
Förklara vad som ska göras inte hur. Det kan vara bra att i viss mån förklara hur något har gjorts tidigare men inte som utgångspunkt för hur det ska göras i framtiden. Att låta någon annan självständigt utföra uppgiften kan generera nya idéer och öka arbetstillfredsställelsen.

Tillåt självständighet men övervaka framstegen
Även misstag måste tillåtas annars minskar initiativ och innovation och misstag är en del av utvecklingen och lärandeprocessen. Kontinuerlig övervakning måste ske utan att ledaren lägger sig i utförandet alltför mycket.

Ge beröm inte skuld
När en uppgift delegeras följer även befogenhet med ansvaret. I slutändan är dock ansvaret ledarens vilken måste bära detta under ett misslyckande utan att kasta skuld på någon annan. När en uppgift gått bra bör ledaren i stället ge äran till personen som utfört uppgiften. Fokuset i feedback ska ligga på det som gjorts bra hellre än vad som gått fel och kritik kan bakas in i beröm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar