onsdag 19 mars 2014

empowermentEMPOWERMENT
Empowerment är ett mycket effektivt sätt att motivera undeordnade när det tillämpas på rätt sätt. Det finns dock två fundamentalt olika syner som litteraturen tar upp som potentialt kan skapa osämja inom organisationer om det inte finns en tydlig och klar bild om vad empowerment står för. Litteraturen skildrar ett top-down och ett bottom-down perspektiv som står för olika syn på ledares och underordnades ansvarstagande inför empowerment. 

Top-down går ut på att ledaren aktivt delegerar ansvar och förtroende för underordnade medan bottom-down går ut på att underordnade tar för sig ansvar och risktagande och tar smarta beslut. Litteraturen beskriver definitionen av empowerment som delegering av ansvar till den lägsta möjliga nivån. 

Personal som arbetar närmast problemet har oftast mest info som bidrar till möjliga lösningar. Det kan ske antingen genom att förlita sig och ge ansvar till personal närmast problemen och att ge förebyggande verktyg och kunskap för att kunna tackla dem. 

Empowermentprogram där personal får lära sig ansvarsfullt risktagande och tillit till deras egen problemlösningsförmåga är ett vanligt verktyg för organisationer att använda sig av när man försöker skapa långsiktiga förutsättningar för empowerment. 

Empowerment som lösning vid exempelvis ekonomiska kriser för företaget kan skapa långsiktiga problem eftersom personal i regel behöver bli utbildade eller förberedda på vad ett ökat ansvar innebär och behöver tydlighet i vad som faktiskt delegerats. Det är i sådana fall avgörande att ledaren vet precis vad personalen är kapabel att hantera innan ansvaret delegeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar