tisdag 18 februari 2014

TELM IIOm din grupp har problem med ansträngning så kan man undersöka belöningssystemet, uppgifter och intresse/motivation.
Kunskap och förmågefrågor kräver att man ser över utbildningssystem, hur teamet är komponerat och gruppens förmågor och möjligheter.
Vid strategirelaterade problem får man se på informationssystemet, normer och värderingar/attityder.
Om problemet är gruppens dynamik får man titta på gruppens kontrollsystem, auktoritet hos gruppen och gruppens internpersonella uppförande. 


Gruppens input och sammanhang inkluderar tre komponenter som för gruppen framåt:
Organisationens input: belöningssystem, utbildningssystem och informationssystem byggt på en grund av kontrollsystem.
Gruppens design: uppgifter, komponerande och normer bygger på befogenheter.
Individuell input: intresse/motivation, förmåga/kunskap och värderingar/attityder bygger på en grund av internpersonellt uppträdande.

Gruppens processkriterium bygger på en grund av gruppdynamik
·         Anstränga men inte 100 % hela tiden
·         Kunskap och förmågor antingen i teamet eller möjlighet att få dem enkelt
·         Strategi: gör man saker på ett bra sätt?

Gruppens effektivitet bygger på:
·         Resultat accepterat av intressenterna (ägaren av företag och styrelsen)
·         Framtida resultat från gruppen måste förbättras, utan att gruppens deltagare jobbar ihjäl sig.
·         Individuell tillfredsställelse: gruppen gör det möjligt inte ledaren.
'
Viktiga utdata för att gruppen ska vara effektiv
·         Resultat som accepteras av intressenterna
·         Framtida duglighet hos teamet
·         Individuell tillfredsställelse
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar