onsdag 12 februari 2014

LedarskapFörklara vad SARA-modellen står för och vad den innebär!
SARA står för Shock, Anger, Reaction and Acceptance. När man får veta något man tycker är jobbigt och ogillar som t ex att förlora jobbet så är första reaktionen att man får en chock. Man har inte varit medveten om att företaget gått dåligt ekonomiskt eller att det är allmnt dåliga tider i omvärlden som leder till att företaget måste rationalisera personal. Andra steget är ilska. Man är arg för att man offrat mycket tid och energi på företaget som nu vill avskeda en. Tredje steget reaktionen är att man reagerar och man tror att företaget gjort fel och inte klarar sig utan en och kommer erbjuda jobbet tillbaka. Fjärde steget är acceptans. Man accepterar sin situation och börja leta andra sysselsättningar och mål i livet.

Vilken egenskap delar Jesus Christ, Muhammed, Vladimir Lenin, Martin Luther King och Nelson Mandela och vad innebär den egenskapen?
Dessa individer kunde fundamentalt förändra sina respektive samhällen. Trots att dessa ledare skiljde sig åt på många sätt delade de en distinkt egenskap nämligen de hade alla karisma.
Karsismatiska ledare är passionerade, drivna individer som hade förmåga att måla upp framtidsvisioner. Dweight D. Eisenhower skriver  Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.” Det är en bra sammanfattning på vad en ledare är för typ av person, en “doer” som man skulle saga på engelska. Karismatiska ledare för saker gjorda, är duktiga på att entuiasmera medarbetarna och få dem att arbeta hårt och entusiastiskt mot ett och samma mål.

Vad innebär transformational leadership?
Det innefattar alltid konflikter och förändringar. Transformationella ledare måste våga ta konflikter, vara beredd på att få fiender, beredd på att göra försaka sig själv och fokuserad på att uppnå mål de sätter upp för sig själv och organisationen de företräder. Om medarbetarna inte accepterar ledarens visioner så kommer denne inte att ses som en karismatisk ledare som får med sig medarbetarna. Karisma ligger i hjärtana hos betraktaren och består av identifikation och tro på ledaren av dess medarbetare och följare.

Vad innebär att identifiera sig med ledaren och dess vision?
Det innebär att följarna identifierar sig med ledaren och dess mål eller sak som är större än dem själva. De följer en ledare om de ser införandet av visionen som en lösning på deras problem. Ett exempel kan vara ett lag där någon i organisationen drabbats av sjukdom eller har en spelare som spelat många år och inte vunnit t ex SM-guld i en sport. Då kan ledaren få spelarna att vilja vinna SM-guld för denne och spelarna sluter sig bakom och gör detta till en högre sak, att vinna guld för honom och inte bara för sin egen skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar