tisdag 5 februari 2013

Senaste nytt från fas3n

Sysselsättningsfasen – eller fas3 som det numer kommit att kallas i folkmun – är inget annat än ett cyniskt sätt att utnyttja människor på. Cynismen förstärks dessutom av att man låter mer eller mindre seriösa anordnare få betalt för att hålla arbetslösa i förvar för att där bli utnyttjade med allehanda arbetsuppgifter – helst sådana arbetsuppgifter ingen annan vill befatta sig med. Inte någon annan stans i världen existerar något liknande.
Fas3 är den sista fasen i arbetsmarknadsprogrammet Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG). I fas 3 hamnar långtidsarbetslösa som först avverkat sina 300 dagar med a-kassa och därefter 450 dagar i faserna ett och två. I fas 3 måste deltagarna delta i en ”sysselsättningsåtgärd” hos en arbetsgivare – ”anordnare”– på heltid för att behålla sin aktivitetsersättning. Varför hamnar så många – snart 33.000 år 2012 – i Fas3? Resultatet av misslyckanden i de första faserna blir allt för tydlig då så många hamnar i fas3. Kan det vara så att Arbetsförmedlingen inte har tid att hantera alla de som befinner sig i Fas1 och 2? Att man helt enkelt gör det lätt för sig och hellre skyfflar över de arbetslösa i den sista fasen av bekvämlighetsskäl.
Anders Forslund – biträdande chef på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) menar att de allra flesta som befinner sig i Fas3 mycket väl skulle kunna hitta en anställning och säger följande;
Den här konstruktionen får sig en rejäl törn när ingen på goda grunder kan hävda att det man gjort i fas ett och två är allt som man överhuvudtaget kunnat. Och det finns mycket som tyder på att så är inte är fallet. Mätningar visar på ganska låg aktivitet i Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi gjorde en studie som visade på väldigt låg handläggartäthet. Det är så många arbetslösa per handläggare att de inte kan hinna med mycket mer än att bokföra dem i datorn, Man kan diskutera om det är rimligt överhuvudtaget att man löpande får betalt för att någon finns på en arbetsplats. Det skulle i någon mening betyda att man tror att personen har negativ produktivitet. Det vill säga att personen genom sin blotta närvaro bidrar till att arbetsgivaren förlorar 5 000 kronor i månaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar