onsdag 16 januari 2013

Paternalism...Puh!


En viktig del av frihetens idé är att varje människa ska ha ett skyddat område av sitt liv, privatsfären” (the private sphere), där hon är suverän och där ingen annan har rätt att utsätta henne för tvång. Varje människa ska själv få besluta i sina egna angelägenheter. Detta brukar oftast tolkas så att man får göra som man vill så länge man inte skadar andra. Denna idé utvecklades av den engelske filosofen John Stuart Mill (1806–1873), enligt vilken ”det enda ändamål för vilket människor är berättigade, som individer eller kollektivt, att ingripa i någon människas handlingsfrihet, är för att skydda sig själva. Att det enda ändamål för vilket makt rättmätigt kan utövas över någon medlem i ett civiliserat samhälle, mot hans vilja, är att hindra att andra skadas. Många yttringar av paternalism är tämligen allmänt accepterade, t.ex. kampanjer och lagar mot hälsofarliga njutningsmedel, samt för bilbälten och cykelhjälmar. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar