torsdag 17 november 2016

Fas 3 har upphört

REGERINGSKANSLIET
Arbetsmarknadsdepartementet


Dnr: A2015/02511/BREV

Hej Tommy,

Jag har tagit del av ditt brev som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har bett mig att besvara.

Regeringens uppfattning är att fas 3 är en ineffektiv åtgärd som alltför ofta utgör en återvändsgränd för individen. Därför har regeringen beslutat att fas 3 ska avvecklas och ersättas med andra insatser som innebär att deltagarna får riktiga möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Avskaffandet av fas 3 kommer att ske succesivt och regeringen påbörjar nu detta arbete genom att inga nya individer ska anvisas till dagens sysselsättningsplacering. De ska istället erbjudas andra insatser så som utbildning, praktik eller subventionerad anställning. De nya anvisningarna till fas 3-platser kommer att upphöra så snart som regelverket, vilket man nu arbetar på inom regeringskansliet, är på plats. De personer som idag har en sysselsättningsplats hos anordnare ska succesivt erbjudas andra insatser. I nuläget finns alltså ännu ingen ny förordning på plats.

Ett viktigt steg i arbetet med att avskaffa fas 3 och ge deltagarna riktiga jobb med riktiga löner tas nu i samband med införandet av extratjänster vilka du också nämner. Med extratjänsterna blir det möjligt för kommuner och landsting att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka in i arbetslivet samtidigt som man får en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänsterna kommer att utgöra 75 procent av en heltidsanställning, och lönen ska vara kollektivavtalsenlig. På övrig tid har individen möjlighet att t.ex. söka arbeta eller studera. Extratjänsterna kommer att införas med start från den 2 november 2015.

Med vänliga hälsningar,

Sofia Törneke
Kommunikationsfunktionen
Expeditionschefens kansli

Riksdagsinformation

Riksdagsinformation <riksdagsinformation@riksdagen.se>

Hej,

Tack för ditt brev som har kommit till informationsenheten i Riksdagsförvaltningen!

Vi är inte jurister och kan därför inte ange det samlade lagstödet för en fråga eller ett område. Vi kan därför heller inte tolka författningar.

Arbetsförmedlingen har på sin webbplats listat ett urval av de lagar och förordningar som rör deras verksamhet,
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Lagar-och-regler/Lag-och-forordning.html

Jag tror att du tänker på ett så kallat tillkännagivande som riksdagen beslutade om i juni 2011,
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201011/AU11/

Jag sänder med en länk till förordningen,
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007414-om-jobb-_sfs-2007-414/?bet=2007:414

Förordningar beslutas av regeringen. Ansvarigt departement för denna förordning är Arbetsmarknadsdepartementet,
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/

Vill du vända dig till partier och ledamöter i riksdagen, hittar du dem och deras kontaktuppgifter via denna sida,
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Vänliga hälsningar
Marianne Moström
Informationsenheten

Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm
Telefon: 020-349 000
Fax: 08-786 59 27

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se

2015-10-05


till mig

AF

Hittade ett gammallt mejl från Kundrelationer där dit jag skrev för att jag trodde de skulle hjälpa mig i ett ärende där jag var i konflikt med AF.

Arbetsförmedlingen Kundrelationer <kundrelationer@arbetsformedlingen.se>

Hej!

Arbetsförmedlingen Kundrelationer är en del av Arbetsförmedlingen. Vår uppgift är att ta emot synpunkter på Arbetsförmedlingens verksamhet och handläggning.
Vi kan även lämna informaion om arbetssätt och och de regler som Arbetsförmedlingen jobbar efter.
Kundrelationer framför inkomna synpunkter till ansvariga chefer. Vi kan även påtala för ansvariga chefer när vi ser att det skett felaktig hantering av ärenden.
Kundrelationer kan inte fatta egna beslut eller ändra beslut inom arbetsförmedlingsverksamheten.

Kundrelationer har inte något tillsynsuppdrag på Arbetsförmedlingen.
Eftersom Kundrelationer är en del av myndigheten kan vi inte ta aktiv del i att driva frågor mot Arbetsförmedlingen.

Med vänliga hälsningar
Göran Engvall
Chef KundrelationerOm jag förstått saken rätt så står Arbetsförmedlingen Kundrelationer på
Arbetsförmedlingens sida och inte på de arbetssökandes dvs ni är partiska i
frågor mellan AF och arbetssökande?!

2014-10-31


till mig

måndag 14 november 2016

Yolo

Kl är 5.40 och jag har ätit frukost/nattmål. Hoppas somna om för mobilväckarklockan står på 8 och kommer vara superduper trött i kväll om jag inte kan somna om :)